ژانر: کمدی | ماجراجویی

دانلود کارتون اسکار با کیفیت عالی

کارتون اسکار

دانلود کارتون اسکار با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون اسکار با لینک مستقیم

 • بازیگران :

  Martial Le Minoux, Jeremy Prevost ,…

 • تعداد قسمت ها :

  ۷۸ قسمت دوبله فارسی با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  ۲۰۱۱ , توسط کشور : فرانسه

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۱۱۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۷ دقیقه)

 • کیفیت :

  ۴۸۰pامتیاز از ۱۰ : ۷٫۷

لینک دانلود: کیفیت بالا و ۷۸ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۰

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۱

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۲

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۳

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۴

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۵

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۶

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۷

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۸

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۹

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۰

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۱

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۲

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۳

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۴

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۵

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۶

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۷

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۸

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۹

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۰

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۱

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۲

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۳

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۴

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۵

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۶

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۷

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۸

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

جلیل گفته :
پنج‌شنبه , 7 ژانویه 2021

دست تون درد نکنه عالی بود

پاسخ
میلاد پورسینا گفته :
پنج‌شنبه , 10 دسامبر 2020

رئیس یک پک از کل قسمت هارو یک جا بزار خوب، دمت گرم

پاسخ
TK گفته :
یکشنبه , 19 جولای 2020

حاجی شماها خیلی خوبین “اسکار (همون مارمولکه)”??DDDD:

پاسخ
❤kayo❤selena❤ گفته :
پنج‌شنبه , 13 آگوست 2020

پس چی؟ اگه نبود از کجا میدونسی چیه ؟

پاسخ
علی رضا گفته :
جمعه , 19 ژوئن 2020

خیلیییییییییییییی خووب بودددددددددددددددددددددددددددد

پاسخ
زهرا گفته :
پنج‌شنبه , 13 آگوست 2020

چی میگی بابا خیلی هم کارتون مسخره‌ایه .انگار بعضیا ندید پدیدن ههههه🐮

پاسخ
رهام گفته :
چهارشنبه , 25 نوامبر 2020

من کارتون اسکار رو دوست دارم

پاسخ
علی گفته :
چهارشنبه , 9 دسامبر 2020

خانومه زهرا … اگه دوستش نداشتی چرا اومدی توی صفحه ی دانلودش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!

پاسخ
سجاد گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

سلام لطفا با IDM فقط لینک ها رو در یک فایل تکست بذارید .لینکها زیر همی باشن .خود idm همه رو به ترتیب دانلود میکنه

پاسخ
مهدی اکرم گفته :
سه‌شنبه , 24 دسامبر 2019

خیلی خوب

پاسخ
ایرج گفته :
سه‌شنبه , 17 دسامبر 2019

بسیار عالی،و بدون تبلیغات در کادر.
کاش همه قسمتها در یک فایل zip بود؛ تا یکجا دانلود بکنیم

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
سه‌شنبه , 17 دسامبر 2019

به دلیل محدود بدون حجم سرور امکانش نیست فعلا

پاسخ