دانلود کارتون کماندار نوجوان با کیفیت عالی

کارتون کماندار نوجوان

دانلود کارتون کماندار نوجوان با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون کماندار نوجوان با لینک مستقیم

 • کارگردان :

  Koichi Mashimo

 • تعداد قسمت ها :

  ۴۹ قسمت دوبله فارسی با کیفیت خوب و کامل
  ۳۴ قسمت دوبله فارسی با کیفیت عالی

 • سال تولید :

  ۱۹۹۰ , توسط کشور : ژاپن

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۴۹ قسمتی : ۷۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۳ دقیقه)
  ۳۴ قسمتی : ۳۵۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۳ دقیقه)

 • کیفیت :

  ۷۲۰p

لینک دانلود: کیفیت بالا و ۴۹ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۶۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۶۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۶۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۵۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۶۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۶۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۶۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۵۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۶۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۵۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۶۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۶۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

لینک دانلود: کیفیت بالا و ۳۴ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۲۵۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۲۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۲۱۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۲۲۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۲۵۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۲۵۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۲۳۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۲۰۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۲۲۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۲۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۲۹۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۲۲۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۲۵۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۲۶۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۲۲۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۲۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۲۶۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۲۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۲۳۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۲۵۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۲۰۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۲۰۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۲۲۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۱۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۱۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۲۶۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۲۵۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۱۹۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۱۹۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۱۹۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۱۹۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۱۸۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۱۹۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

امیر گفته :
شنبه , 29 ژوئن 2019

لطفا کارتون لوک خوش شانس سری اول رو بزارین واقعا زیر خاکیه گیر نمیاد

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
شنبه , 29 ژوئن 2019

امیر عزیز;
درخواست شما فکر میکنم در سایت موجود باشه

سریال ش از تلویزیون های ایران
لینک پست: https://downloadspeed.ir/?p=131789

سریال ش که مال سال ۱۹۹۱ با عنوان The New Adventures Of Lucky Luke 2001
لینک پست: https://downloadspeed.ir/?p=122064

و یه تعدادی سینمایی هم ازش موجود داریم مشاهده کنید

۱۹۸۳ Lucky Luke: The Daltons on the Run
لینک پست : https://downloadspeed.ir/?p=115183

۲۰۰۷ Lucky Luke: Go West A Lucky Luke Adventure
لینک پست : https://downloadspeed.ir/?p=115306

شهر گل مروارید Lucky Luke 1971
لینک پست : https://downloadspeed.ir/?p=122069

پاسخ
مرتضی گفته :
چهارشنبه , 26 ژوئن 2019

سلام. خب این ۲ سری چه فرقی با هم می کنن؟ کدوم کامل هست؟ آخه یکی ۴۹ قسمته و اون یکی ۳۴ قسمت.

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
پنج‌شنبه , 27 ژوئن 2019

مرتضی عزیز;
ما همیشه نسخه کامل تر رو بالا تر میزنیم

۴۹ قسمتی رو دانلود کنید

پاسخ