ژانر: انیمیشن، اکشن، کوتاه، کمدی، خانوادگی، ماجرایی

| قسمت 43و44 فصل 5 اضافه شد |

دانلود انیمیشن خانه پر سر و صدا The Loud House با کیفیت عالی

انیمیشن The Loud House

دانلود کارتون خانه پر سر و صدا The Loud House 2016 با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کاملانیمیشن خانه پر سر و صدا The Loud House

 • تعداد قسمت ها :

  فصلقسمتزبان
  152انگلیسی
  249انگلیسی
  348انگلیسی
  450انگلیسی
  544+4(Short)انگلیسی
 • سال تولید :

  ۲۰۱۶ , توسط کشور : آمریکا

 • میانگین حجم هر قسمت :

  50-600 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 44-11 دقیقه)

 • کیفیت :

  ۷۲۰pامتیاز از ۱۰ : ۷٫۳

فصل اول: شامل ۵۲ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۱۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۲۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۰۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۲۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۴۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۳۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷و۸

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹و۱۰

حجم : ۱۱۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱و۱۲

حجم : ۱۴۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳و۱۴

حجم : ۱۲۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۶و۱۷

حجم : ۱۲۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۶۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۶۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۵و۳۶

حجم : ۱۲۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۷و۳۸

حجم : ۱۲۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۹۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۰و۴۱

حجم : ۱۲۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۶۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۵۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۶۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵۰

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵۱و۵۲

حجم : ۱۲۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل ۴۹ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۳۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴و۵

حجم : ۱۲۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶و۷

حجم : ۱۳۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹و۱۰

حجم : ۱۱۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲و۱۳

حجم : ۱۲۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۴و۱۵

حجم : ۱۲۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۶۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۱۴۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۶۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۶۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۱۰۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۶۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۱۲۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۴و۴۵

حجم : ۱۴۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۶و۴۷

حجم : ۱۲۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل ۴۸ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۶۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۵۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۹۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۱۶۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹و۲۰

حجم : ۱۴۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱و۲۲

حجم : ۱۳۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳و۲۴

حجم : ۱۲۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۵و۲۶

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۷و۲۸

حجم : ۱۳۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۹و۳۰

حجم : ۱۳۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۲و۳۱

حجم : ۱۴۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۳و۳۴

حجم : ۱۲۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۵و۳۶

حجم : ۱۴۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۷و۳۸

حجم : ۱۳۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۱۷۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۱۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۱و۴۲

حجم : ۱۵۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۳و۴۴

حجم : ۱۵۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل چهارم: شامل 50 قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۴۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۱۰۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۹۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۱۸۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۹۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۱۰۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۸۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 89 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 95 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 85 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 90 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 94 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 83 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 31

حجم : 88 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 32

حجم : 83 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 33

حجم : 107 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 34

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 35

حجم : 57 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 36

حجم : 62 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 37

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 38

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 39

حجم : 103 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 40

حجم : 103 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 41

حجم : 147 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 42

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 43

حجم : 108 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 44

حجم : 108 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 45

حجم : 58 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 46

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 47

حجم : 81 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 48

حجم : 86 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 49

حجم : 163 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 50

حجم : 163 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل پنجم: شامل 48 قسمت

دانلود قسمت کوتاه 1

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت کوتاه 2

حجم : 37 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت کوتاه 3

حجم : 39 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت کوتاه 4

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 1

حجم : 620 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 163 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 163 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 107 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 102 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 313 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 163 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 163 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 160 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 149 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 108 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13و14

حجم : 379 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15و16

حجم : 345 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17و18

حجم : 87 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19و20

حجم : 381 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 120 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23و24

حجم : 285 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25و26

حجم : 371 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27و28

حجم : 376 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30و31

حجم : 220 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 32

حجم : 164 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 33

حجم : 164 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 34و35

حجم : 334 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 36و37

حجم : 334 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 38

حجم : 158 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 39

حجم : 157 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 40

حجم : 179 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 41و42

حجم : 321 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 43و44

حجم : 341 مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

نیما گفته :
شنبه , 27 نوامبر 2021

یه فیلم اومد A LOUD HOUSE CRISMESمیارید توی سایتتون؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
یکشنبه , 28 نوامبر 2021

بله.

پاسخ
نیما گفته :
پنج‌شنبه , 18 نوامبر 2021

ببخشید یه فیلم داره کریسمس 5 آذر میاد میارید توی سایتتون؟

پاسخ
FOXY_36400 گفته :
یکشنبه , 14 نوامبر 2021

ترتیب این انیمیشن نظر به IMDb اشتباه است

پاسخ
پارسا گفته :
شنبه , 6 نوامبر 2021

عالی خیلی هم خوب دست سایت خوبتون درد نکنه من خودم سال پیش تمام مجموعه کاملش رو از سایت شما گرفتم
همش عالی با کیفیت مناسب 720 P ولی تنها ایرادی که میتونم بگیرم اونم این بود که فصل 4 فکر کنم یه اپیزود دو بار با قسمت های متفاوت تکرار شده بود

به غیر از این ایراد بقیه چیزاش خیلی خوب و عالی بود دوستان دیدنش رو توضیه میکنم ضرر نمیکنید خیلی قشنگ هست حتی برای نو جوون ها XD

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
شنبه , 6 نوامبر 2021
هانا گفته :
جمعه , 22 اکتبر 2021

سلام.
برای من فصل ۵ دانلود نمیشه.میشه کمکم کنید؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
شنبه , 23 اکتبر 2021

کش مرورگر رو پاک کنید.

پاسخ
استار باتر فلای گفته :
سه‌شنبه , 14 سپتامبر 2021

ممنون از سایت خوبتون هیچ جا نمیشه فصل5 پیدا کرد
خیلی ممنون میشم اگه فصل 5 زیرنویس کنید

پاسخ
Bakeneko گفته :
دوشنبه , 6 سپتامبر 2021

زیرنویس نداره؟ -.-

پاسخ
سارا گفته :
دوشنبه , 4 اکتبر 2021

نه نداره به نظرم خوبه چون زیرنویس فارسی حواس آدمو پرت می کنه ولی اگه زیرنویس انگلیسی می داشت عالی می شد تو بعضی ار قسمت ها تک و توک بودن اوتایی که زیرنویس انگلیسی داشتن وی خیلی کم از کل پنج فصل مثلا دو یا سه تا

پاسخ
Tina_1381 گفته :
چهارشنبه , 4 آگوست 2021

میشه بگین چند شنبه ها قسمت های جدید اضافه میشه؟و این سینمایی که قراره بیاد رو کی قرار میدین؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
پنج‌شنبه , 5 آگوست 2021

سینمایی: 29مرداد
ادامه فصل پنج: نامشخص

پاسخ
سارا گفته :
دوشنبه , 4 اکتبر 2021

چه سینمایی ؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , 4 اکتبر 2021
Ahmad_s2 گفته :
سه‌شنبه , 3 آگوست 2021

چند وقت دیگه قراره یه سینمایی بده اونم تو سایت قرار میدین؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
چهارشنبه , 4 آگوست 2021
BARDIA گفته :
شنبه , 31 جولای 2021

فصل چهارم قسمت های ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ درواقع یکی هستن. یعنی همشون قسمت ۲۴ هستن……. لطفا قسمت ۲۵ و ۲۶ فصل چهارم رو اصلاح کنید
ممنون از سایت خوبتون

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
شنبه , 31 جولای 2021

اصلاح شد✔✔

پاسخ
Hossein گفته :
سه‌شنبه , 22 ژوئن 2021

میشه لطفا همه ی فصل ها را بیاری

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه‌شنبه , 22 ژوئن 2021

what….

پاسخ
ناشناس گفته :
دوشنبه , 11 ژانویه 2021

به نظر من خیلی عالیه هیچ وقت قدیمی نمیشه چون خیلی جالب و قشنگه

پاسخ
ناشناس گفته :
دوشنبه , 11 ژانویه 2021

عالی بهنظر من این برنامه هیچ وقت قدیمی نمیشه

پاسخ
Sepehr گفته :
شنبه , 9 ژانویه 2021

عالی

پاسخ
r a h a گفته :
شنبه , 12 دسامبر 2020

سلام!
لطفا قسمت های جدید رو زودتر بزارین
ممنون:)

پاسخ
ارنیکا گفته :
پنج‌شنبه , 10 دسامبر 2020

من این کارتون رو خیلی دوست دارم

پاسخ
ناشناس گفته :
چهارشنبه , 18 نوامبر 2020

خیلیییییییییییییییییییییییییی عالیهههههههههههههههههه

پاسخ
پارسا گفته :
جمعه , 9 اکتبر 2020

عالیه من قسمت های جدید رو دنبال میکنم حتما قسمت های جدید رو بزارید مخصوصا اپیزود هایی که مال فصل 5 هست

پاسخ
مهرداد گفته :
سه‌شنبه , 26 اکتبر 2021

داداش سال تولید ۲۰۰۶ چیمیگی واد فاز

پاسخ
.... گفته :
پنج‌شنبه , 28 می 2020

زیر نویس نداره

پاسخ
mehrdad eghbali banafshe khahan گفته :
جمعه , 20 مارس 2020

همه ی قسمت ها دوبله شده ؟؟؟؟؟؟

پاسخ
REZA گفته :
چهارشنبه , 10 ژوئن 2020

نه‌بابا‌فقط8قسمت‌فصل‌یک‌دوبله‌است

پاسخ
koo17 گفته :
چهارشنبه , 1 جولای 2020

واقعا دوبلست

پاسخ
سارا گفته :
دوشنبه , 4 اکتبر 2021

چی داری زر می زنی ؟

پاسخ
سارا گفته :
دوشنبه , 4 اکتبر 2021

نه همه ی قسمت ها انگلیسی و زبان اصلین

پاسخ
houman گفته :
چهارشنبه , 18 مارس 2020

thanks

پاسخ