ژانر: انیمیشن, اکشن, ماجراجویی, خانوادگی, تخیلی و فانتزی, علمی و تخیلی

| قسمت 15 فصل 5 – PJ Riders – Flashcar in the Sky اضافه شُد |

| قسمت 16 فصل 5 – …: نامعلوم… |

دانلود کارتون گروه شب نقاب با کیفیت عالی

انیمیشن گروه شب نقاب

دانلود مجموعه کامل انیمیشن گروه شب نقاب با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل گروه شب نقاب با لینک مستقیم

 • بازیگران :

  Kyle Breitkopf, Addison Holley, Juan Luis Bonilla, Brianna Daguanno

 • شرکت های سازنده :

  Frog Box, Entertainment One, France Télévisions

 • تعداد قسمت ها :

  فصلقسمتزبان
  126انگلیسی
  230انگلیسی
  326انگلیسی
  425انگلیسی
  515انگلیسی
  6(Coming Soon: 2023)انگلیسی
 • سال تولید :

  2015 , توسط کشور : فرانسه, انگلستان

 • میانگین حجم هر قسمت :

  50-450 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 24-11 دقیقه)

 • کیفیت :

  480p 720p امتیاز از ۱۰ : 5.7

فصل اول: شامل 26 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 228 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 228 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 219 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 228 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 225 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 223 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 228 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل 30 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 77 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 57 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 91 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 236 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 221 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 239 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل 26 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 234 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 233 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 233 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 243 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 217 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 222 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 212 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 235 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 226 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 226 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 213 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 231 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 224 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 223 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 214 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 225 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 219 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 220 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 225 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 214 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 220 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 217 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 98 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 217 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 219 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 228 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل چهارم: شامل 25 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 450 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 223 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 205 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 203 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 234 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 218 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 213 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 186 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 190 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 165 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 165 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 169 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 144 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 157 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 160 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 289 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 154 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 173 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل پنجم: شامل 15 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 204 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 224 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 235 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 220 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 228 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 355 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 355 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 355 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 353 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 191 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 365 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 366 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 168 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 152 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15A

حجم : 92 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15B

حجم : 82 مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

امیرحسین گفته :
دوشنبه , 9 می 2022

خبر خوب
خبر خوببببب
بالاخره گروه شب نقاب دوباره در شبکه نهال پخش شد😍🥳
شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵:۳۰
تکرار : ساعت ۱۹:۰۰
ولی ادامه ی فصل ۳ نیست و همین طور روز های مدرسه پخش میشه🥺
عیب نداره شاید بیشتر دوبله کردن.🤠
ولی فصل ۴ فک نکنم بخاطر اکتوبلا پخش بشه😐
خب سانسور پوششی کنن عیب نداره😄
دوبله شبکه نهال فقط!

پاسخ
:) گفته :
یکشنبه , 8 می 2022

قسمت ۱۶ نمیاد

پاسخ
❤ℴ⍵ℓⅇℼℼe...کمند❤🦉❤ گفته :
یکشنبه , 8 می 2022

بچه هااااااااااااا
برگام ریختههههه
گروه شب نقاب پخش میشه یوهوووووو
زنده باد سماجت

پاسخ
Luna girl💗 گفته :
یکشنبه , 8 می 2022

بچه هااااا یک خبر خوبببببب😍😍😍😍😍🎊🎊🎈🎉🎉🎊🎊🎈🎊🎉🎉🎈🎊🎊گروه شب نقاب دوباره از اول توی تلویزیون شروع شددددددد💚❤💙💚❤💙💚❤💙خودم دیروز ساعت ۷ زدم شبکه نهال شروع شده بود😍😍
#اشک_شوق😢

پاسخ
گروه شب نقاب🐈🦉🦎 گفته :
شنبه , 7 می 2022

به نظرم گروه شب نقاب بهترین کارتون جهان هست.قسمت۱ رو همین امروز تو تلوزیون نشون داد.من که خیلی گروه شب نقاب رو دوست دارم.😀🐈🦉🦎

پاسخ
گروه شب نقاب🐈🦉🦎 گفته :
شنبه , 7 می 2022

به نظرم گروه شب نقاب بهترین کارتون جهان هست.قسمت۱ رو همین امروز تو تلوزیون نشون داد😀🐈🦉🦎

پاسخ
🥰PJ Musk باب کوند😍 گفته :
شنبه , 7 می 2022

قسمت ۱ بود امیدوارم تا فصل ۵ دوبله کنن😍

پاسخ
🥰PJ Musk باب کوند😍 گفته :
شنبه , 7 می 2022

من ساعت ۷ دیدم داره نشون میده

پاسخ
🥰PJ Musk باب کوند😍 گفته :
شنبه , 7 می 2022

بچه هاااااااااااا شبکه پویا داره شب نقاب میده🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺شکرت خدایاااا😭😭😭😭😭😭😭اشک شوق🥰🥰🥰🥰

پاسخ
🥰PJ Musk باب کوند😍 گفته :
جمعه , 6 می 2022

کامنتا چرا نمیاد؟

پاسخ
❤ℴ⍵ℓⅇℼℼe...کمند❤🦉❤ گفته :
پنج‌شنبه , 5 می 2022

چرا کامنتا نمیاد

پاسخ
❤ℴ⍵ℓⅇℼℼe...کمند❤🦉❤ گفته :
چهارشنبه , 4 می 2022

دانلود اسپید من رفتم سایت اصلی رو دیدم قسمت ۱۵ همون قسمته بود که بهتون گفتم الان قسمت ۱۵ که شما گذاشتین در واقع قسمت ۱۶ هستش
خواهشا درستش کنید

پاسخ
❤ℴ⍵ℓⅇℼℼe...کمند❤🦉❤ گفته :
چهارشنبه , 4 می 2022

ریاضی چیست؟ 🤨😌
ریاضی یک عامل افسردگی🤕
شریک کامل ۸۰٪بسته ی خود را تمام کردید😱
عامل نمره ی زیر ۵😰
عامل سفیدی مو🤧
عامل پیری زودرس😔
عامل شب زنده داری😪
بچها فردا میخوام برم بلیط بگیرم برم نیشابور مزار اون مرحوم رو نور بارون کنم کی میاد بریم؟😁🤠
بی زحمت اسید و جوهر نمک هم بیارید تا بیشتر نوربارون بشه😈😁

پاسخ
❤ℴ⍵ℓⅇℼℼe...کمند❤🦉❤ گفته :
شنبه , 7 می 2022

البته من توی ریاضیم ۱۸ یا ۱۷ میگیرم بعضی وقتام ۱۹/۷۵

پاسخ
💜💖❤𝓓𝓪𝓾𝓰𝓱𝓽𝓮𝓻 𝓸𝓯 𝓟𝓙 𝓛𝓸𝔀𝓻𝔂❤💖💜 گفته :
شنبه , 7 می 2022

م میام
چشم م میارم😁😂

پاسخ
امیرحسین گفته :
دوشنبه , 9 می 2022

جدیدا داره سخت میشه😒

پاسخ
🥰PJ Musk باب کوند😍 گفته :
سه‌شنبه , 3 می 2022

بچه ها یک چالش🥰😗
از بین اینا کدوم رو دوست دارید
🐥🦉🐢🦎🐳🦭🦋🐆🐈🦄
حالا یکی رو انتخاب کنید ۲ تا حرف اولش رو با دوتا حرف اخر شخصیت مورد علاقه اتون در شب نقاب جمع کنید🦄
من:جغجا😂جغد و نایت نینجا😂

پاسخ
❤ℴ⍵ℓⅇℼℼe...کمند❤🦉❤ گفته :
شنبه , 7 می 2022

شاهین توش نبود؟

پاسخ
💜💖❤𝓓𝓪𝓾𝓰𝓱𝓽𝓮𝓻 𝓸𝓯 𝓟𝓙 𝓛𝓸𝔀𝓻𝔂❤💖💜 گفته :
شنبه , 7 می 2022

منظورت از جمع کنید همون شیپه دیگع؟
جغلت😂
البتع م خعلی ببر دوس دارم و جغد عم همینطور بخاطر همین دوتا شیپ میگم
ببلت😂😂😂
جررررر

پاسخ
🥰PJ Musk باب کوند😍 گفته :
سه‌شنبه , 3 می 2022

ممنونم به یاد اون دیالوگ فرولانس افتادم
من باید بازیگر میشدم😂😂

پاسخ
❤ℴ⍵ℓⅇℼℼe...کمند❤🦉❤ گفته :
دوشنبه , 2 می 2022

یه شاعری میگفت😎❤
در سایت اگر کسی تیکه ای انداخت تو برایش گل پرت کن 🌷🪴🌷
اما با گلدونش🪴
همچین بزن نصف بشه😎😤
موافقین؟

پاسخ
کانر گفته :
چهارشنبه , 4 می 2022

بله

پاسخ
کانر گفته :
چهارشنبه , 4 می 2022

قیافه ی من الان این جوری 😶 ولی نمیدانم چرا

پاسخ
❤ℴ⍵ℓⅇℼℼe...کمند❤🦉❤ گفته :
شنبه , 7 می 2022

چون اون مدلی اییی
چکارمیشه کرد

پاسخ
ⓄⓌⓁⒺⓉⓉⒺ گفته :
پنج‌شنبه , 5 می 2022

ارع موافقم😁😄😎

پاسخ
❤ℴ⍵ℓⅇℼℼe...کمند❤🦉❤ گفته :
دوشنبه , 2 می 2022

چراااا این کارا رو با من میکنید نمیگید بچه مردم سکته کنه
خدایاااا نجاتم بده😂😂
اجی نقشت رو خوب بازی کردی😂

پاسخ
🥰PJ Musk باب کوند😍 گفته :
دوشنبه , 2 می 2022

من میمونم😍تا هیتذا کم نشن من نمیرم از اینجا🤩🤩🤩

پاسخ
💜💖❤𝓓𝓪𝓾𝓰𝓱𝓽𝓮𝓻 𝓸𝓯 𝓟𝓙 𝓛𝓸𝔀𝓻𝔂❤💖💜 گفته :
پنج‌شنبه , 5 می 2022

😐😐😐

پاسخ
🥰PJ Musks باب کوند🥰 گفته :
دوشنبه , 2 می 2022

یک چالش باحال از باحال کده
به اجیات بگو اگه منو دوست ندارید دیگه کامنت ندم!
ببین نظرشون چیه؟
بعد یکم طبیعی باش😂
حالا بعد چند دقیقه بگو یک شوخی بوده

این چالشو انجام بده 😊

بخدا من اینو انجام دادم وگرنه چرا برم وقتی شب نقابیم😂😂😂

پاسخ
🥰PJ Musks باب کوند🥰 گفته :
دوشنبه , 2 می 2022

من نمیام چون هروز هفته رو امتحان دارم درک کنید دیگه😫😫😫

پاسخ
❤ℴ⍵ℓⅇℼℼe...کمند❤🦉❤ گفته :
دوشنبه , 2 می 2022

باش 😀
شوخی که نیس🤨

پاسخ
🥰PJ Musks باب کوند🥰 گفته :
دوشنبه , 2 می 2022

بچه ها من الان دارم‌کامنتامو میخونم واقعا دارگ میبینم شوخی نباید میکردم😑😑😑😑😑😑

پاسخ
❤ℴ⍵ℓⅇℼℼe...کمند❤🦉❤ گفته :
دوشنبه , 2 می 2022

معلومه که نباید میکردی تو با انتظامات روبه رو شدی
🤣

پاسخ
🥰PJ Musk باب کوند😍 گفته :
دوشنبه , 2 می 2022

بچه ها نمیرم داشتم شوخی میکردم😂😂😂

پاسخ
💜💖❤𝓓𝓪𝓾𝓰𝓱𝓽𝓮𝓻 𝓸𝓯 𝓟𝓙 𝓛𝓸𝔀𝓻𝔂❤💖💜 گفته :
پنج‌شنبه , 5 می 2022

😳😳😳😐

پاسخ