ژانر: انیمیشن, اکشن, ماجراجویی, خانوادگی, تخیلی و فانتزی, علمی و تخیلی

| قسمت 9 فصل 5 اضافه شد |

دانلود کارتون گروه شب نقاب با کیفیت عالی

انیمیشن گروه شب نقاب

دانلود مجموعه کامل انیمیشن گروه شب نقاب با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل گروه شب نقاب با لینک مستقیم

 • بازیگران :

  Kyle Breitkopf, Addison Holley, Juan Luis Bonilla, Brianna Daguanno

 • شرکت های سازنده :

  Frog Box, Entertainment One, France Télévisions

 • تعداد قسمت ها :

  فصلقسمتزبان
  126انگلیسی
  230انگلیسی
  326انگلیسی
  425انگلیسی
  59انگلیسی
  6(Coming Soon: 2023)انگلیسی
 • سال تولید :

  2015 , توسط کشور : فرانسه, انگلستان

 • میانگین حجم هر قسمت :

  50-450 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 24-11 دقیقه)

 • کیفیت :

  480p 720p امتیاز از ۱۰ : 5.7

فصل اول: شامل 26 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 228 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 228 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 219 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 228 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 225 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 223 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 228 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل 30 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 77 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 57 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 91 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 236 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 221 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 239 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل 26 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 234 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 233 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 233 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 243 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 217 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 222 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 212 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 235 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 226 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 226 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 213 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 231 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 224 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 223 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 214 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 225 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 219 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 220 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 225 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 214 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 220 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 217 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 98 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 217 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 219 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 228 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل چهارم: شامل 25 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 450 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 223 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 205 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 203 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 234 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 218 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 213 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 186 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 190 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 165 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 165 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 169 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 144 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 157 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 160 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 289 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 154 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 173 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل پنجم: شامل 9 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 204 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 224 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 235 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 220 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 228 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 355 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 355 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 355 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 353 مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
دوشنبه , 29 نوامبر 2021

کوند قسمت ناقوس اژدها رو پیدا کردم
قسمت ۲۷ فصل ۲

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
دوشنبه , 29 نوامبر 2021

کوند توهم شنیدی که بعضی ها میگن گروه شب نقاب سحر جادو دارن و با سحر جادو تبدیل به قهرمان میشن
گروه شب نقاب اصلا سحر و جادو ندارن
هیچ کدوم شخصیت ها هم نه سحر دارن نه جادو

پاسخ
کوند🦉 گفته :
دوشنبه , 29 نوامبر 2021

اره منم شنیدم اگه اینجوری بود کشور های دیگه پخش نمیکردن حتی ایرانم پخشش نمی کرد اینا الکی میگن که گروه شب نقاب رو مسخره کنن و ضد شب نقاب بشن
اگه اینجوری باشه دختر کفشدوزکی هم با سحرو جادو
الکی شایعه پراکنی میکنن
به نظرم به حرفاشون توجه نکنیم بهتره

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
یکشنبه , 28 نوامبر 2021

خانوم یا آقای دانلود اسپید یه سوال؟
قسمت ناقوس اژدها چه فصلی و چه قسمتی هست ؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
یکشنبه , 28 نوامبر 2021

لینک IMDB رو براتون فرستاده بود.

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
دوشنبه , 29 نوامبر 2021

نه برای من لینکی نیومده

پاسخ
کوند🦉 گفته :
دوشنبه , 29 نوامبر 2021

فصل۲ قسمت ۲۴

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
دوشنبه , 29 نوامبر 2021

ممنونم عزیزم😘🌹

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
دوشنبه , 29 نوامبر 2021

من دانلود کردم ولی نبود

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
یکشنبه , 28 نوامبر 2021

راستی کوند از پیچا و کانر خبری نیست

پاسخ
کوند🦉 گفته :
دوشنبه , 29 نوامبر 2021

اره مدتیه ازشون خبری نیست 🙁
فکر کنم اونا هم مثل من امتحان دارن دارن درس میخونن 😊
منم یه مدت نتونستم بیام کسی متوجه نشد!!!😑

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
دوشنبه , 29 نوامبر 2021

آره من متوجه شدم
آخه منم درس داشتم نتونستم بیام

پاسخ
کوند🦉 گفته :
دوشنبه , 29 نوامبر 2021

پس مساوی شدیم😊😊

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
یکشنبه , 28 نوامبر 2021

راستی زیرنویس فارسی گروه شب نقاب رو دارین ؟

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
شنبه , 27 نوامبر 2021

من توی فصل ۴ از قسمت ۱ تا ۱۵ صدا تصویر داره ولی از ۱۵ تا قسمت اخر فصل ۴ خرابه

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
یکشنبه , 28 نوامبر 2021

تست شد✔✔

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
یکشنبه , 28 نوامبر 2021

یعنی درست شد؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
یکشنبه , 28 نوامبر 2021

درست بود.

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
یکشنبه , 28 نوامبر 2021

خب ولی چرا من دانلود کرده بودم صدا و تصویر نداشت؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
یکشنبه , 28 نوامبر 2021

لینک potplayer رو براتون فرستاده بود.

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
دوشنبه , 29 نوامبر 2021

کی ؟ من لینکی برام نیومد
صبر کنین من برم یکدونه از اون قسمت ها دانلود کنم

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , 29 نوامبر 2021
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :

چهارشنبه , 24 نوامبر 2021

راستش من وقتی بعضی از قسمت هارو دانلود میکنم وقتی میرم تو گالری گوشیم ببینم برام باز نمیکنه نه صدا داره و نه تصویر
مدل گوشیم هم پایین نیست ولی نمیدونم چرا اینطور هست
البته بعضی از قسمت ها وگرنه سایتتون خیلی عالی هست

پاسخ

دانلود اسپید گفته :

چهارشنبه , 24 نوامبر 2021

امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :

چهارشنبه , 24 نوامبر 2021

میتونم بپرسم این چی هست؟

پاسخ

پاسخ
کوند🦉 گفته :
شنبه , 27 نوامبر 2021

حالا چقدر منتظر قسمت ۱۰ بشیم من دیگه خسته شدم هر وقت گوگل رو نگاه میکنم گوگل خودش میدونه میگه نه هنوز نیومده
دانستنی ها:
ایا میدانستید قسمت ۱۰ باز هم ۱ ماه دیگه میاد
ایا میدانستید من نمی دونم قسمت ۱۰ چجوری
ایا میدانستید هیچ کس هنوز قسمت ۱۰ رو ندیده
رازو نیاز ها با پروردگار:
خدایا قسمت ۱۰ زود زود بیاد
آمین
خدایا همه ی قسمتهای گروه شب نقاب رو ببینیم
آمین
خدایا امتحانام تموم بشه
آمین
امید وارم اطلاعاتتون بالا رفته باشه
آمین یارب المین
🌹🌹🌹🌹🌹🌹

پاسخ
کعبود پیچا گفته :
یکشنبه , 28 نوامبر 2021

قسمت ۱۰ اگه بیاد عالی می شه

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
یکشنبه , 28 نوامبر 2021

آره خیلی عالی میشه

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
یکشنبه , 28 نوامبر 2021

عزیزم یه هفته بیشتر نیست قسمت ۹ اومده
یکم صبر کنی میاد
عوضش آنقدر منتظر میمونیم تا فصل شش ساخته بشه

امیدوارم همه ی دعا ها هم برآورده بشه
امین یا رب العالمین

پاسخ
کوند🦉 گفته :
دوشنبه , 29 نوامبر 2021

اینو میدونم 😑
حالا کو تا یه هفته دو هفته دیگه🙁
من که دیگه دل تو دلم نیست قسمت جدید رو ببینم😁

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
دوشنبه , 29 نوامبر 2021

منم همینطور
خیلی دوست دارم قسمت بعدی رو ببینم

پاسخ
کوند🦉 گفته :
دوشنبه , 29 نوامبر 2021

اره
منم دوست دارم قسمت جدید رو بیبنم

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
شنبه , 27 نوامبر 2021

اگر میشه برام توضیح بدین

پاسخ
کوند🦉 گفته :
شنبه , 27 نوامبر 2021

اولت قسمت ناقوس اژدها فصل ۲ قسمت ۲۶ هستش

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
جمعه , 26 نوامبر 2021

قسمت ۹ خیلی خوب بود ممنون

پاسخ
کوند🦉 گفته :
جمعه , 26 نوامبر 2021

اولت به نظرت قسمت ۱۰ خرابکار جدیدا میان

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
جمعه , 26 نوامبر 2021

نمیدونم شاید

پاسخ
اما گفته :
شنبه , 27 نوامبر 2021

من کار داشتم نتوانستم بیام

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
یکشنبه , 28 نوامبر 2021

سلام عزیزم
خوبی؟

پاسخ
کوند🦉 گفته :
جمعه , 26 نوامبر 2021

اولت چرا دیگه اما پیام نمیده
فقط اومد گفت من تازه اومدم

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
جمعه , 26 نوامبر 2021

نمیدونم

پاسخ
ناشناس گفته :
پنج‌شنبه , 25 نوامبر 2021

ارههههههههههههههههههههه
بلاخره امد
چقدر خوشحال شدم
البته الان دوباره خیلی طول میکشه تا قسمت 10 بیاد
اههههههههههههههه

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
پنج‌شنبه , 25 نوامبر 2021

من برای دانلود روی لینک مستقیم میزنم ولی دانلود نمیشه مجبورم یه صفحه جدید باز کنم اون موقع دانلود میشه
این مشکل من نیست و تنها مشکلم اینکه بعضی از فیلم ها برام تصویر و صدا نداره

پاسخ
کوند🦉 گفته :
جمعه , 26 نوامبر 2021

اره جدیدا واسه منم اینجوری شده دانلود میشه نه صدا داره نه تصویر بعضی موقع ها نصفه است خیلی بد اینهمه دانلود میکنی این مشکل رو داشته باشه😖😖😖

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
پنج‌شنبه , 25 نوامبر 2021

ببخشید میشه درباره این لینکی که ارسال کردید بیشتر توضیح بدید🙏
ممنون میشم

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
جمعه , 26 نوامبر 2021

اگر میشه لطفا توضیح بدید

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
چهارشنبه , 24 نوامبر 2021

راستی قسمت ناقوس اژدها جه فصلی هست و کدوم قسمت؟
آخه من این قسمت رو میخوام بو دوبله انگلیسی ببینم ربطی به اون صحنه ی بد نداره

پاسخ
کوند🦉 گفته :
جمعه , 26 نوامبر 2021

فصل ۱ یا ۲ فک کنم
بچها میگم بیاین از فاز قسمت ۹دربیایم بریم تو فاز قسمت اخر فصل ۶ نظرتون چیه

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
جمعه , 26 نوامبر 2021

چه قسمتی ؟

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
چهارشنبه , 24 نوامبر 2021

پیچا من فکر نکنم دیگه گروه شب نقاب رو دوبله کنن
چون دوبله گروه شب نقاب سال ۹۸ تو استدیو ایما انجام شده و فصل یک و دو دوبله شده و اگر میخواستن دوبله کنن از همون اول دوبله میکردن
حالا انگلیسی هم خوبه ببینیم
اینطوری انگیلیسیموت خوب میشه😉

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
چهارشنبه , 24 نوامبر 2021

ولی به نظر من گروه شب نقاب برخلاف بعضی از صحنه های بدش نکات اموزنده هم داره

پاسخ
کعبود پیچا گفته :
چهارشنبه , 24 نوامبر 2021

قسمت ۹ اومد ما نمی دونستم
😀😀😁

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
چهارشنبه , 24 نوامبر 2021

میگم به نظر شما اون صحنه هایی که پیچا کوند رو نجات میده و یا هربا کوند رو نجات میده صحنه های بدی هستن؟
آخه چند نفر به من گفتن بده نباید ببینی ولی ادم تو این مواقع مجبوره یه نفر رو نجات بده

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
چهارشنبه , 24 نوامبر 2021

سعی کنید چیزهای بد نبینید، فقط چیزهای خوب تماشا کنید.

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
چهارشنبه , 24 نوامبر 2021

بنده هیچ وقت چیز های بد نمیبینم
فقط چون این صحنه ها تو فیلم بود و من هم اصلا خبری از این صحنه های بد ندارم پخش میشه ولی به این چیزا اهمیت نمیدم

پاسخ
کوند🦉 گفته :
چهارشنبه , 24 نوامبر 2021

واقعا فک کنم اون قسمتیکه اسمش ناقوس اژدهاست

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
چهارشنبه , 24 نوامبر 2021

بیشتر از این ها هم هست عزیزم

پاسخ
کوند🦉 گفته :
جمعه , 26 نوامبر 2021

اره از اینم بیشتر هست شاید واسه ما ……..
اما از نظر اونا مشکل نداره😁

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
شنبه , 27 نوامبر 2021

آره
شاید خارجی ها هم سانسور کنن

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
چهارشنبه , 24 نوامبر 2021

اگر میشه توی این سایت عالیتون فیلم های ایرانی مثل شهر موشکی رو بزارید تا از مجموعه های ایرانی کشورمون دفاع بشه
با تشکر

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
چهارشنبه , 24 نوامبر 2021

متاسفانه نمیشه.

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
چهارشنبه , 24 نوامبر 2021

اهان

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
چهارشنبه , 24 نوامبر 2021

راستش من وقتی بعضی از قسمت هارو دانلود میکنم وقتی میرم تو گالری گوشیم ببینم برام باز نمیکنه نه صدا داره و نه تصویر
مدل گوشیم هم پایین نیست ولی نمیدونم چرا اینطور هست
البته بعضی از قسمت ها وگرنه سایتتون خیلی عالی هست

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
چهارشنبه , 24 نوامبر 2021
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
چهارشنبه , 24 نوامبر 2021

میتونم بپرسم این چی هست؟

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
چهارشنبه , 24 نوامبر 2021

با تشکر از شما که قسمت بعدی رو گذاشتید خیلی ممنون🙏

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
چهارشنبه , 24 نوامبر 2021

راستی شما برای این قسمت هارو دیر میزارین که تا سال ۲۰۲۳ ماها منتظر باشیم که فصل شش بیاد؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
چهارشنبه , 24 نوامبر 2021

😂😂🤣

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
چهارشنبه , 24 نوامبر 2021

خیلییییییی ممنونننننننننننننن که قسمت ۹ رو گذاشتیددددد

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
چهارشنبه , 24 نوامبر 2021

ولی به نظر من اگر قسمت های بعدی رو دیر بزارید بهتره چون اگر شما فصل ۵ رو تمام قسمت هاش رو بزارید من تا سال ۲۰۲۳ اینجا نمیام
البته برای حرف زدن با کوند صد درصد میام

پاسخ
کوند🦉 گفته :
چهارشنبه , 24 نوامبر 2021

عشق منی
من برای حرف زدن باتومیام🌹🌹🌹

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
چهارشنبه , 24 نوامبر 2021

خیلیییییی دوستت دارم 😘
منم همینطور 🌹

پاسخ
کوند🦉 گفته :
جمعه , 26 نوامبر 2021

❤❤❤❤❤

پاسخ
امایا ، اولت ، کوند🦉❤❤❤ گفته :
جمعه , 26 نوامبر 2021

🌹🌹🌹

پاسخ
کوند🦉 گفته :
شنبه , 27 نوامبر 2021

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸💐💐💐😊😊😊😁

پاسخ