ژانر: انیمیشن, اکشن, ماجراجویی, کمدی, خانوادگی, ورزشی

| قسمت 16تا19 فصل 8 اضافه شد |

دانلود کارتون سگ‌های نگهبان با کیفیت عالی

انیمیشن سگ‌های نگهبان

دانلود مجموعه کامل انیمیشن سگ‌های نگهبان با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل سگ‌های نگهبان با لینک مستقیم

 • کارگردان :

  Keith Chapman

 • بازیگران :

  Kallan Holley, Devan Cohen, Samuel Faraci, Ron Pardo

 • شرکت های سازنده :

  Nickelodeon Animation Studios, Spin Master Studios

 • تعداد قسمت ها :

  فصلقسمتزبان
  126انگلیسی
  225انگلیسی
  326انگلیسی
  432انگلیسی
  525انگلیسی
  624انگلیسی
  725انگلیسی
  819انگلیسی
 • سال تولید :

  2013 , توسط کشور : آمریکا, کانادا

 • میانگین حجم هر قسمت :

  250 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 23-12 دقیقه)

 • کیفیت :

  720p امتیاز از ۱۰ : 6.2

فصل اول: شامل 26 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 225 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 279 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 289 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 224 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 220 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 258 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 254 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 256 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 246 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 253 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 265 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 255 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 251 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 264 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 248 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 280 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 245 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 259 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 260 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 226 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 265 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 263 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 300 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 268 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 257 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 254 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل 25 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 246 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 278 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 268 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 275 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 249 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 270 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 259 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 273 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 263 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 283 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 254 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 225 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 233 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 214 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 224 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 233 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 234 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 228 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 249 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 251 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 221 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل 26 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 220 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 275 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 248 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 256 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 252 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 252 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 235 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 245 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 242 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 253 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 235 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 139 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 235 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 247 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 237 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 258 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 287 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 243 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 236 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 247 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 277 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 249 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 252 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 257 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 123 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 114 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل چهارم: شامل 32 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 128 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 121 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 132 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 127 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 120 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 118 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 233 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 114 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 122 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 252 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 124 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 124 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 126 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 244 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 246 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 244 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 239 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 260 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 233 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 252 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 241 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 239 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 227 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 258 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 243 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 257 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 239 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 255 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 225 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 31

حجم : 248 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 32

حجم : 231 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل پنجم: شامل 25 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 241 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 255 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 222 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 249 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 250 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 242 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 268 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 266 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 217 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 231 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 212 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 207 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 206 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 224 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 213 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 212 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 202 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 508 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 240 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 239 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 223 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 225 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل ششم: شامل 24 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 214 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 217 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 216 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 217 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 216 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 222 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 225 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 235 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 226 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 215 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 235 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 213 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 223 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 231 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 236 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 210 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 207 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 218 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 216 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 212 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 241 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 215 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل هفتم: شامل 25 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 237 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 217 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 197 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 217 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 324 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 304 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 222 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 222 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 193 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 196 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 191 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 216 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 197 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 223 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 233 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 253 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 208 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 170 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 233 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 213 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 221 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 221 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 225 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 211 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل هشتم: شامل 19 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 222 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 236 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 228 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 217 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 226 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 317 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 326 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 227 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 417 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 478 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 466 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 203 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 340 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 347 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 352 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 352 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 352 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 352 مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

لیلا گفته :
جمعه , 1 آوریل 2022

امکانش هست دوبله اش هم بذارید

پاسخ
محمد گفته :
جمعه , 25 مارس 2022

سلام، با تشکر از زحمات شما، لطفا برای هر فصل یه لینک دانلود تمامی قسمت ها به صورت یکجا بگذارید، این تعداد دانلود تک به تک خیلی سخت هست

پاسخ
ناشناس گفته :
سه‌شنبه , 22 فوریه 2022

ببخشید فصل ۲ قسمت ۶ را چرا درست نکردید؟

پاسخ
ناشناس گفته :
پنج‌شنبه , 3 فوریه 2022

سلام قسمت Pups Save Puplantis چه فصل و چه قسمتی است؟

پاسخ
ناشناس گفته :
چهارشنبه , 2 فوریه 2022

همون سالگرد ازدواج

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
پنج‌شنبه , 3 فوریه 2022

مشکلی نداشت.

پاسخ
ناشناس گفته :
چهارشنبه , 2 فوریه 2022

سلام
درستش نکردید که
خواهش میکنم اسم هاشون را بغل هر کدوم بگذارید

پاسخ
ناشناس گفته :
چهارشنبه , 2 فوریه 2022

سلام لطفا فصل ۲ قسمت ۶ را سانسور کنید ممنون میشم

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
چهارشنبه , 2 فوریه 2022

سلام، کدام دقایق؟

پاسخ
ناشناس گفته :
یکشنبه , 30 ژانویه 2022

بله دانلود اسپید
آقا یا خانم (ا) درست می گویند لطفا اسم قسمت ها را بغلش بنویسید

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
یکشنبه , 30 ژانویه 2022

چشم🤞

پاسخ